By joulukuu 16, 2019 Lue lisää →

Designin ja suunnittelun koulutus on tärkeää

Suomalainen design on tunnettu maailmalla jo vuosikymmeniä, kiitos sellaisten nimien, kuten Alvar Aalto ja Eero Saarinen. Viimeisten vuosien aikana siitä on tullut kuitenkin erityisen suosittua – voidaan puhua jopa skandinaavisesta trendistä, joka villitsee kansainvälisesti. Useat tuoreemmatkin suomalaiset nimet osataan jo liittää pohjoiseen maahamme.

Suomalainen suunnittelutyö ja design tunnetaan erityisesti sen puhtaista linjoista, ekologisuuden huomioimisesta sekä tietynlaisesta mutkattomuudesta. Kotimaisuus on myös suomalaisille merkki laadusta, ja suomalaisia muotoilijoita pidetään suuressa arvossa myös maamme rajojen sisäpuolella.

Tämä positiivinen kuva ei ole syntynyt tyhjästä. Takana on valtava määrä työtä, onnistumisia ja epäonnistumisia, omistautumista ja paljon opiskelua. Jotta suomalaiset suunnittelutyön ja designin laatu saataisiin pidettyä korkeana, ja jotta alaa voitaisiin edelleen kehittää, on sille suuntautuvan koulutuksen monipuolisuus erittäin tärkeää.

Mitä suunnittelun ja designin koulutukset pitävät sisällään?

Designin, suunnittelun ja muotoilun käsitteet sulkevat sisäänsä suuren joukon eri aloja. Puhuminen yleisesti designista ei kerro vielä varsinaisesti sitä, millä alalla liikutaan. Tästä syystä myös alalle kouluttautuminen on hyvin monipuolista.

Suunnittelutyö voi olla arkkitehtuuria tai huonekalumuotoilua, tai se voi olla yhtä lailla kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta. Graafinen suunnittelu on yksi suuressa kasvussa olevista aloista. Design sulkee sisäänsä vaatesuunnittelun, lasitaiteen, keramiikka-alan ja lukuisat muut käden taitoja vaativat alat, sisustusesinesuunnittelun ja vaikka mitä muuta. Parhaimmillaan suunnittelu ja design yhdistävät sulavasti käytännöllisyyden ja kauneuden.

Koska kyseessä on hyvin monipolvinen käsite, on alan koulutus yhtä kirjavaa. Suunnittelua ja designia voidaan opiskella myös harrastelijatasolla, sillä se on suuria henkilökohtaisia tyydytyksiä antava ala. Vaikka alalla voidaan nähdä myös itseoppineita taitureita, ammattiin aikovien kannattaa suunnata oman kiinnostuksen kohteen mukaiseen ammattikoulutukseen – se auttaa polulla varmasti.

Opintojen sisältö tietysti vaihtelee hieman alan mukaan, mutta koulutukseen kuuluu aina sekä käytännön taitojen opettelua että teoreettista opiskelua. Opintojen aikana tutustutaan oman alan historiaan ja merkkipaaluihin, teorioihin ja oppeihin sekä tietysti opetellaan konkreettisesti käden taitoja, kaavasuunnittelua ja muuta vastaavaa. Lisäksi opintoihin kuuluu kielten opettelua sekä usein myös yritysoppia.

Millainen on suunnittelijan opintopolku?

Suunnittelijan opintopolku lähtee liikenteeseen peruskoulun tai lukion jälkeen ammattikoulutasolta. Alasta riippuen voidaan hakeutua toisen asteen opintoihin, joita löytyy ympäri Suomea kaikista suurimmista kaupungeista. Esimerkiksi erilaiset käsi- ja taideteolliset oppilaitokset antavat hyvän pohjan opintojen jatkamiselle. Myös osa ammattiopistoista tarjoaa suunnitteluun ja muotoiluun tähtääviä koulutusohjelmia, joista saadaan käteen perustutkintopaperit.

Jo toisen asteen koulutuksen jälkeen voi siirtyä halutessaan työelämään, mutta perustutkinnon jälkeen voidaan hakeutua myös jatko-opintoihin. Esimerkiksi arkkitehtien polku jatkuu vielä vuosikausia eteenpäin. Suunnittelua voidaan opiskella sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa.

Yliopistoista esimerkiksi Helsingissä toimiva Aalto-yliopisto sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta tarjoavat mahdollisuuksia opiskeluun. Yliopistossa voidaan valmistua kandidaatiksi, maisteriksi tai opintoja voidaan jatkaa aina tohtoriksi saakka. Ammattikorkeakoulujen puolella sen sijaan opintoja voidaan suorittaa esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa, Vantaan Metropoliassa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Oulun ammattikorkeakoulussa tai Turun ammattikorkeakoulussa.

Näiden lisäksi alalta löytyy myös paljon aikuiskoulutusta ja lyhempiä täydentäviä koulutuksia. Alaa voi opiskella myös yksityisissä laitoksissa, mutta ne ovat yleensä hieman hinnakkaampia. Vaihtoehtoja siis riittää. Alalle voiva hakeutua kaikki, jotka tuntevat kiinnostusta luomiseen. Osa suunnittelun ja designin aloista vaatii suurempaa matemaattista päätä, osa taas avaraa taiteellista silmää. Osa yhdistää sulavasti nämä molemmat. Jos sinusta tuntuu, että kaipaat apua tulevaisuuden valintoihin, monet oppilaitokset tarjoavat opinto-oppaan palveluja. Keskustelut ulkopuolisen kanssa voivat auttaa tekemään päätöksiä helpommin.

Lähettänyt BLOGG

Comments are closed.